Giải pháp công nghệ, thiết bị nhà máy nước, hệ thống xử lý nước thải

Quang Trung cung cấp giải pháp công nghệ và thiết bị ngành nước, hệ thống xử lý nước thải.

 – Hệ thống tự động hóa SCADA/DCS điều khiển nhà máy.

– Thiết bị công nghiệp, dịch vụ tư vấn lắp đặt thiết bị, dịch vụ thay thế nâng cấp nhà máy.