Ứng dụng hệ thống SCADA/DCS trong quy trình sản xuất nhà máy

Cty Quang Trung cung cấp giải pháp, ứng dụng tích hợp hệ thống SCADA/DCS trong quy trình sản xuất công nghiệp. 

Liên hệ: 0918.808.801  – 0901888801