(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Cảm biến đo lưu lượng, áp suất, nhiệt độ nhà máy giấy

Quang Trung Hitech cung cấp, tư vấn thiết bị cảm biến cho nhà máy. 

Chọn lựa thiết bị đúng với công nghệ, để đạt được độ bền thiết bị tốt nhất, đảm bảo tính vận hành của hệ thống. Hiểu rõ được điều này, Quang Trung Hitech luôn tư vấn khách hàng đúng thiết bị. Dưới đây là một trong những loại cảm biến đo lưu lượng bột giấy, Quang Trung đã cung cấp cho nhà máy giấy Đồng Tiến Bình Dương.  Cảm biến đo lưu lượng Toshiba