028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Cảm biến đo mức nước, áp suất lò hơi

Cảm biến đo mức nước, áp suất lò hơi Yokogawa

Mr. TRUNG căn chỉnh calib cảm biến áp suất Yokogawa bằng thiết bị chuẩn Hart cho lò hơi.