028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống phần mềm SCADA cho nhà máy giấy Vạn Điểm – Hà Nội

Dự án

Xậy dựng hệ thống DCS, SCADA cho nhà máy giấy

Vạn Điểm – Hà Nội

 

Quang Trung đã tham xây dựng chương trình phần mềm SCADA cho nhà máy giấy vạn điểm – Hà nội

Nghiền thủy lực

sang tho

Phần sàng thô

sang tho

phần lọc cát

loc cat

phần máy nghiền

nghien

Hệ thống tiếp cận đầu xeo

tiep can dau xeo 2

tiep can dau xeo 3

Hệ thống nước

he thong nuoc 1

he thong nuoc

tiep can dau xeo.