028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Công ty tự động hóa tại TPHCM

Quang Trung là một trong những công ty tự động hóa đi đầu trong giải pháp SCADA/DCS điều khiển dây chuyền công nghệ tại Thành Phố Hồ Chí Minh.