(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Công ty tự động hóa tại TPHCM

Quang Trung là một trong những công ty tự động hóa đi đầu trong giải pháp SCADA/DCS điều khiển dây chuyền công nghệ tại Thành Phố Hồ Chí Minh.