028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Dịch vụ tự động hóa nhà máy chế biến dầu cọ – Sime Darby Malaysia

DỰ ÁN

Nâng cấp hệ thống động hóa nhà máy chế biến dầu cọ –

Nhà máy Sime Darby – Malaysia

 

Công ty QUANG TRUNG tham gia cung cấp dịch vụ tự động hóa nhà máy chế biến dầu cọ – Sime Darby Malaysia

Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech Dịch vụ tự động hóa nhà máy Quang Trung Hi-Tech