(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ, hệ thống tự động hóa nhà máy chế biến dầu cọ – Sime Darby Malaysia

Giải pháp công nghệ, hệ thống tự động hóa nhà máy chế biến dầu cọ – Sime Darby Malaysia