028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Điều khiển DCS nhà máy xi măng

Lập trình nâng cấp hẹ thống DCS.

Dịch vụ sửa chữa hệ thống điện tự động hóa.

Mở rộng nhà máy, dây chuyền công nghệ.

Giải pháp môi trường, khói bụi.

công ty điện tự động hóa, nhà máy xi măng,