028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Thay thế, backup chương trình, hệ thống PLC, DCS nhà máy xi măng Lafarge

DỰ ÁN

Thay thế, backup chương trình, hệ thống PLC, DCS nhà máy xi măng Lafarge

HolcimLafarge – Nhơn Trạch

 

Quang Trung Hi-Tech đã thực hiện thành công dịch vụ thay thế, backup chương trình, hệ thống PLC, DCS nhà máy xi măng Lafarge

4
5

Giao diện hệ thống DCS.

2 1