(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Thay thế, backup chương trình, hệ thống PLC, DCS nhà máy xi măng Lafarge

Quang Trung cung cấp dịch vụ backup, thay thế nâng cấp hệ thống SCADA/DCS nhà máy xi măng. 

cung cấp giải pháp mở rộng nâng cấp hệ thống điện, tự động hóa nhà máy.