028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Dự án tối ưu hóa áp suât 3 lò hơi tầng sôi đốt than 20 MT/h

QUANG TRUNG hitech thi công, thực hiện dự án tối ưu hóa áp suất 3 lò hơi công suất 20 MT/h.