(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Dự án tối ưu hóa áp suât 3 lò hơi tầng sôi đốt than, mùn cưa, củi 30 MT/h

Quang Trung Hitech cung cấp giải pháp điều khiển tự động hóa, công nghệ tối ưu hóa chất lượng, nhiên liệu nồi hơi, lò hơi.