4 Nguyen Dinh Chieu, Dakao
Dist. 1, HCMC, Vietnam.

Solutions

Quang Trung Hi-Tech have provided SCADA control and monitoring solutions for all industries. We are international automation experts who have many overseas working experiences.

Automation solutions for boilers control and monitoring system using SCADA, HMI and PLC.

IMG_1457Lập trình hệ thống SCADAlò hơi tầng sôi algeria

Automation solutions for waste water treatment system, water supply, industrial water…

Mr. Trung - Quang Trung Hi-Tech

Mr. Lim Malaysian Expert

1giải pháp điều khiển hệ thống lọc nước mềm nồi hơi

Automation solutions for seawater treatment system

109

86

Automation solutions for chemical plant, fertilizer plant,

321

Automation solutions for mining.

896

SCADA, DCS automation solutions for cement industry

Hệ thống điều khiển DCS

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng LafargeHolcim Viet Nam.

4

Control and monitoring system for food industry, sterilizer system,..

32

Chạy thử và nghiệm thu

Quang Trung lập trình

Sterilizer control

Automation solutions for pumpstation, water plant,

SCADA trạm bơm nước

SCADA trạm bơm nước

Quang Trung Hi-Tech thiết kế SCADA

Thiết bị Bơm