(+8428)38868879 (+8428)38878879
qt@quangtrunghitech.com
(+8428)38868869

DCS system for sea water treatment system in Algeria

4321

Quang Trung Hi-Tech lập trình theo quy trình công nghệ của tập đoàn Asahi Nhật Bản, một trong những công ty lớn nhất thế giớ về sản xuất membranes94

Lắp đặt hệ thống RO, màng lọc membranes, Hệ thống tủ điện điều khiển, tủ điện RIO (Remote IO)

68

Lập trình hệ thống DCS, SCADA và PLC.

Giao diện SCADA

Giao diện SCADA điều khiển

10

2hệ thống SCADA3