4 Nguyen Dinh Chieu, Dakao
Dist. 1, HCMC, Vietnam.

Holcim Vietnam DCS system Upgrading

DCS cement upgrading

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng Quang Trung Hi-Tech

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng Quang Trung Hi-Tech

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng Quang Trung Hi-Tech