(+8428)38868879 (+8428)38878879
qt@quangtrunghitech.com
(+8428)38868869

SCADA/DCS solutions for industry

Hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h ở Gabon DỰ ÁN: Công ty QUANG TRUNG Hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h ở Gabon   Công ty QUANG TRUNG đã thực hiện thành công hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h của công ty nồi hơi Atmindo Indonesia. […]

Read More »

Vietnam DCS SCADA solutions

Vietnam DCS SCADA solutions – Vietnam SCADA DCS control solutions – Quang Trung Hi-Tech nang cap man hinh cau lò hơi tầng sôi Ghana clarified water tank and mmf clarifier tank daf unit Giải pháp tổng thể điều khiển nồi hơi Thiết bị Bơm Quang Trung Hi-Tech thiết kế SCADA SCADA trạm bơm nước SCADA […]

Read More »

SCADA solutions Vietnam

Quang Trung Hi-Tech has been providing SCADA solutions in many industries in Vietnam and overseas. SCADA solutions for boiler SCADA solutions for pumpstation SCADA solutions for cement plant

Read More »