4 Nguyen Dinh Chieu, Dakao
Dist. 1, HCMC, Vietnam.

Projects

STT Tên dự án Công việc chính  
28  Giải pháp công nghệ, Xây dựng hệ thống tự động hóa, lò hơi 30MT/h, chạy tua bai 1.2 MW ở Congo Châu Phi Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
27  Giải pháp công nghệ, Cung cấp thiết bị, vật tư, thi công dự án lắp đặt thêm I/O, đo mức xi lô nhà máy xi măng, khu xuất liệu nhà máy. Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
26 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thiết bị, vật tư,  Cung cấp hệ thống chiết rót sương sáo tự động cho cơ sở sản xuất Sương Sáo MINH ĐỨC – Hóc Môn TP.HCM Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết

 
25 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói, Dự án lắp đặt hệ thống điều khiển chất trợ nghiền tự động nhà máy xi măng CIAM Việt Nam – Nhơn Trạch Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động chất trợ nghiền cho nhà máy xi măng. 

Xem thêm chi tiết…

 
24 Giải pháp công nghệ, cung cấp trọn gói, Dự án tối ưu hóa điều khiển áp suất 3 lò hơi biomass đốt than công suất 20MT/h. Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
23 Giải pháp công nghệ, cung cấp trọn gói, Mở rộng trạm bơm nước nhà máy cung cấp nước 90.000 m3 ngày/đêm – Nhà máy nước Đồng Tâm, Tiền Giang Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
22 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói, Dịch vụ tự động hóa nhà máy chế biến dầu cọ Nhà máy Sime Darby – Malaysia Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
21 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói, Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng, trạm nghiền xi măng HolcimLafarge Vietnam Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
20 Cung cấp trọn gói, Hệ thống điều khiển giám sát lò hơi 30 MT/h ở Gabon Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
19 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói,  thực hiện hệ thống DCS SCADA cho hệ thống xử lý nước biển với tập đoàn ASAHI ở Algeria Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
18 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói, Xây dựng hệ thống SCADA điều khiển nồi hơi 30MT/h ở Bờ Biển Ngà Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
17 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói, Nâng cấp màn hình HMI, hệ thống điều khiển cho cần cẩu nhà máy xi măng HolcimLafarge Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
16 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói, Dự án số 4: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
15 Giải pháp công nghệ, Cung cấp Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30 m3 ngày/đêm cho nhà hành Gói và Cuốn – HCM Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
14 Cung cấp trọn gói Dự án số 3: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
13 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói Dự án số 2: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
12 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói Dự án số 1: Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam  Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
11 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói Hệ thống điều khiển giám sát Tua bai Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
10 Giải pháp công nghệ, Cung cấp trọn gói Nâng cấp, backup, thay thế thiết bị truyền thông Modbus prolinx nhà máy xi măng HolcimLafarge. Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
9 Giải pháp công nghệ, Thi công trọn gói Hệ thống điều khiển hệ thống Tiệt Trùng quả dầu cọ tại Indonesia. Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
8 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thi công trọn gói, Thay thế, backup chương trình, hệ thống PLC, DCS nhà máy xi măng Lafarge Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
7 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thi công trọn gói Hệ thống SCADA cho nhà máy nước, trạm bơm nước ở Malaysia. Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
6 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thi công trọn gói Hệ thống điều khiển giám sát bằng SCADA cho nồi hơi 30MT/h ở Ghana Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
5 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thi công trọn gói Hệ thống cân băng tải tự động của Siemens cho tập đoàn Phonesack – Lào Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
4 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thi công trọn gói Hệ thống điều khiển giám sát bằng SCADA cho nồi hơi 30MT/h ở Nigeria Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
3 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thi công trọn gói Hệ thống điều khiển SCADA DCS cho nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I – Thanh Hóa Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
2 Giải pháp công nghệ, Cung cấp thi công trọn gói Hệ thống điều khiển tự động hóa nhà máy hóa chất Mitani – KCN Đại An Hải Dương Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…

 
1 Giải pháp công nghệ, Lập trình PLC, SCADA, Chương trình SCADA cho nhà máy giấy , bột giấy. Giải pháp công nghệ, tư vấn cung cấp thiết bị, giải pháp tự động hóa toàn bộ trọn gói nhà máy. 

Xem thêm chi tiết…