4 Nguyen Dinh Chieu, Dakao
Dist. 1, HCMC, Vietnam.

SCADA CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR 30 MT/H BIOMASS BOIER

PROJECT

SCADA CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR 30 MT/H BIOMASS BOIER

NIGERIA – AFRICA

Quang Trung Hi-Tech has done the SCADA control and monitoring system for boiler 30 MT/h of Boilermech Malaysia in Nigeria.

2

Quang Trung với kỹ sư bảo trì

8

Quang Trung với nhân viên vận hành

Hệ thống tủ điều khiển SCADA, PLC

Tự động hóa lò hơi - Quang Trung

Điều khiển nồi hơi tầng sôi

Hệ thống SCADA