4 Nguyen Dinh Chieu, Dakao
Dist. 1, HCMC, Vietnam.

Water treatment system – Turnkey solution

Water treatment system – Turnkey solution

4xử lý nước thảixử lý nước thải

Tủ PLC điều khiển

xử lý nước thải sinh hoạt6

Bể xử lý nước thải

1