028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Giải pháp điều khiển giám sát SCADA DCS

Công ty QUANG TRUNG cung cấp Giải pháp điều khiển giám sát SCADA cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau: hệ thống xử lý nước biển, nước thải, hệ thống lò hơi, nồi hơi, nhà máy xi măng, nhà máy hóa chất, nhà máy thực phẩm…

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA DCS cho hệ thống xử lý nước biển ở Algeria

Giải pháp điều khiển giám sát SCADA DCS Quang Trung Hi-Tech

Giải pháp điều khiển giám sát SCADA DCS Quang Trung Hi-Tech

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho lò hơi tầng sôi ở Ghana.

Giải pháp điều khiển giám sát SCADA DCS Quang Trung Hi-Tech

Hệ thống DCS điều khiển giám sát nhà máy xi măng Holcim – Nhơn Trạch

Hệ thống điều khiển DCS

Hệ thống SCADA điều khiển giám sát nhà máy nước ở Malaysia

Giải pháp điều khiển giám sát SCADA DCS Quang Trung Hi-Tech

Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung

Công ty giải pháp SCADA Quang Trung

SCADA cho lò hơi

Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung

Công ty giải pháp SCADA Quang Trung

Quang Trung Hi-Tech thiết kế SCADA

Công ty giải pháp SCADA Quang Trung Công ty giải pháp SCADA Quang Trung