(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp nhà máy nước

he thong scada nha may nuoc 1

Tự động hóa nhà máy nước, trạm bơm nước

nha may nuoc

Mở rộng, nâng cấp trạm bơm nhà máy nước 90.000 m3/ngày

Dự  Án Công ty QUANG TRUNG

Mở rộng, nâng cấp trạm bơm nhà máy nước Đồng Tâm – Tiền Giang

Được sự tín nhiệm của khách hàng, Công ty QUANG TRUNG được giao nhiệm vụ thực hiện hệ thống SCADA, PLC, HMI cho dự án mở rộng hệ thống điều khiển nhà máy nước 90.000 m3/ngày.

  he thong scada nha may nuoc 1  he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1   he thong scada nha may nuoc 1  he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1

Công ty QUANG TRUNG

dcs nha may nuoc 2dcs nha may nuoc 3dcs nha may nuoc 4dcs nha may nuoc 5dcs nha may nuoc

tu dien

tu dien 2

bom

man hinh HMI

Bien tan

be nuoc

xu ly nuoc

Flo2

Flo

filter2

TreatedWaterPump

trending

networking

Overview