028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Giải pháp tự động hóa DCS PLC nhà máy xi măng

Công nghệ cao Quang Trung cung cấp giải pháp trọn gói hệ thống điều khiển DCS SCADA PLC cho nhà máy xi măng, thạch cao. 

  • Hệ thống DCS của Siemens – S7400, Schneider Quantum PLC, GE PLC, ABB AC800M, 
  • Tủ điểu khiển MCC, tủ IO.
  • Lập trình nâng cấp hệ thống cũ. 
  • Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống tự động hóa