(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ, hệ thống tự động hóa cho nồi hơi 30 MT/h ở Ghana

Giải pháp công nghệ, hệ thống tự động hóa cho nồi hơi 30 MT/h ở Ghana

 Cung cấp thiết bị lắp đặt nồi hơi lò hơi công suất 30 MT/h

Cung cấp hệ thống điện tự động hóa, hệ thống SCADA điều khiển nhà máy

Cung cấp nhân lực lắp đặt, vận hành nhà máy.

Tư vấn thiết kế giải pháp công nghệ, tối ưu hóa lò hơi.