028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Ghana

DỰ ÁN

Hệ thống điều khiển giám sát bằng SCADA cho nồi hơi 30MT/h

Cộng hòa Ghana – Châu Phi

Công ty TNHH MTV công nghệ cao Quang Trung đã thực hiện, lắp đặt hệ thống SCADA điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Ghana cho một trong những công ty nồi hơi lớn nhất thế giới Boilermech Malaysia

.Hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Ghana

Hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Ghana

Hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Ghana

Hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Ghana

Hệ thống điều khiển nồi hơi 30 MT/h ở Ghana