028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống điều khiển SCADA cho hệ thống tiệt trùng nông nghiệp Sterilizers – Indonesia

DỰ ÁN

Cung cấp hệ thống điều khiển SCADA cho hệ thống tiệt trùng nông nghiệp

Hệ thống Sterilizers ở Indonesia

 

Quang Trung Hi-Tech đã thực hiện hệ thống điều khiển cho hệ thống tiệt trùng quả dầu cọ, hệ thống  Sterilizers ở Indonesia.

3

2

nganh thuc pham 2 nganh thuc pham 3 nganh thuc pham 4 nganh thuc pham 5 nganh thuc pham quang trung

nganh thuc pham