(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Xây dựng hệ thống SCADA điều khiển nồi hơi 30MT/h ở Bờ Biển Ngà

Công ty QUANG TRUNG đã cung cấp hệ thống SCADA điều khiển nồi hơi công suất 30 MT/h ở Bờ Biển Ngà. Nhà cung cấp nồi hơi là công ty nồi hơi Atmindo của Indonesia. Chủ đầu tư là tập đoàn SIAT của Bỉ.

Tổng quan nồi hơi 30 MT/h đốt củi cao su. Công ty QUANG TRUNG

Boiler

Hệ thống điều khiển SCADA được Công ty QUANG TRUNGthiết kế, lập trình

SCADA

Tủ điều khiển Quang Trung Hitech thiết kế, khách hàng rất hài lòng. Công ty QUANG TRUNG

Control cabinet

Công ty QUANG TRUNG cùng đội ngũ lắp đặt nồi hơi của Atmindo – công ty nồi hơi của Indonesia.

Lắp đặt thiết bị nồi hơi

Công ty QUANG TRUNG giám sát thiết bị điều khiển lắp đặt. 

Lắp đặt thiết bị điều khiển