028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Xây dựng hệ thống SCADA điều khiển nồi hơi 30MT/h ở Bờ Biển Ngà

DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống điều khiển SCADA điều khiển nồi hơi 30MT/h

ở Bờ Biển Ngà

 

Công ty QUANG TRUNG đã cung cấp hệ thống SCADA điều khiển nồi hơi công suất 30 MT/h ở Bờ Biển Ngà. Nhà cung cấp nồi hơi là công ty nồi hơi Atmindo của Indonesia. Chủ đầu tư là tập đoàn SIAT của Bỉ.

Tổng quan nồi hơi 30 MT/h đốt củi cao su. Công ty QUANG TRUNG

Boiler

Hệ thống điều khiển SCADA được Công ty QUANG TRUNGthiết kế, lập trình

SCADA

Tủ điều khiển Quang Trung Hi-Tech thiết kế, khách hàng rất hài lòng. Công ty QUANG TRUNG

Control cabinet

Công ty QUANG TRUNG cùng đội ngũ lắp đặt nồi hơi của Atmindo – công ty nồi hơi của Indonesia.

Lắp đặt thiết bị nồi hơi

Công ty QUANG TRUNG giám sát thiết bị điều khiển lắp đặt. 

Lắp đặt thiết bị điều khiển