(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trọn gói 30 M3 ngày đêm

Quang Trung xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trọn gói cho hệ thống xử lý nước thải 30 M3 ngày đêm cho nhà hàng Gói và Cuốn ở Thủ Đức, TP.HCM