028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trọn gói 30 M3 ngày đêm

DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trọn gói 30 M3 ngày đêm

Thủ Đức – HCM

 

Quang Trung Hitech đang thi công dự án nước thải trọn gói cho nhà hàng Gói và cuốn ở Thủ Đức. Công suất thiết kế là 30 M3 ngày đêm.

4 xử lý nước thải xử lý nước thải

Tủ PLC điều khiển

xử lý nước thải sinh hoạt 6

Bể xử lý nước thải

1