(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA

Công ty QUANG TRUNG chuyên lập trình hệ thống DCS SCADA. Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án ở Việt Nam và trên 10 nước ở Thế giới, Chúng tôi gồm những chuyên gia quốc tế thành thạo  các phần mềm SCADA như: citect, intouch, wincc, Ifix, và Cimplicity.

Công ty QUANG TRUNG thiết kế hệ thống DCS SCADA theo tiêu chuẩn quốc tế, giao diện thân thiện, hiện đại.

Dịch vụ nâng cấp phần cứng tủ PLC, HMI. Lập trình hệ thống tủ PLC cho tất cả các hãng.

Công ty QUANG TRUNG cung cấp dịch vụ và giải pháp tự động hóa trọn gói. Dưới đây là những hệ thống DCS  SCADA tiêu biểu.

Hệ thống DCS SCADA được Quang Trung Hitech thiết kế cho trạm bơm nước nhà máy nước Malaysia

Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA

Hệ thống DCS SCADA do Công ty QUANG TRUNG thiết kế tại các nước châu phi Nigeria, và Ghana

Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA

Hệ thống DCS SCADA nhà máy xử lý nước biển ở Algeria Công ty QUANG TRUNG

Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA

Hệ thống DCS nhà máy xi măng Holcim Công ty QUANG TRUNG

Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA

Công ty TNHH MTV công nghệ cao Quang Trung

Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA Công ty Lập trình hệ thống DCS SCADA, phần mềm SCADA