(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Mở rộng, giải pháp công nghệ, nâng cấp trạm bơm nhà máy nước 90.000 m3/ngày

Mở rộng, nâng cấp trạm bơm nhà máy nước Đồng Tâm – Tiền Giang

Giải pháp công nghệ điều khiển trạm bơm nước, cung cấp giải pháp mở rộng trạm bơm nước Tiền Giang.

Mở rộng hệ thống điều khiển PLC SCADA cho nhà máy nước lớn nhất khu vực miền Tây. 

Hướng dẫn đào tạo nhân viên vận hành.