028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Mở rộng, nâng cấp trạm bơm nhà máy nước 90.000 m3/ngày

Dự  Án Công ty QUANG TRUNG

Mở rộng, nâng cấp trạm bơm nhà máy nước Đồng Tâm – Tiền Giang

Được sự tín nhiệm của khách hàng, Công ty QUANG TRUNG được giao nhiệm vụ thực hiện hệ thống SCADA, PLC, HMI cho dự án mở rộng hệ thống điều khiển nhà máy nước 90.000 m3/ngày.

he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1 he thong scada nha may nuoc 1

Công ty QUANG TRUNG

dcs nha may nuoc 2 dcs nha may nuoc 3 dcs nha may nuoc 4 dcs nha may nuoc 5 dcs nha may nuoc

tu dien

tu dien 2

bom

man hinh HMI

Bien tan

be nuoc

xu ly nuoc

Flo2

Flo

filter2

TreatedWaterPump

trending

networking

Overview