(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Cung cấp nâng cấp hệ thống mạng truyền thông Modbus IO plus cho nhà máy xi măng Lafarge

Cung cấp nâng cấp hệ thống mạng truyền thông Modbus IO plus cho nhà máy xi măng Lafarge

Nâng cấp hệ thống truyền thông cũ đã thiếu tin cậy.