028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Nâng cấp, backup, thay thế thiết bị truyền thông Modbus prolinx nhà máy xi măng HolcimLafarge

Dự Án

Nâng cấp, backup, thay thế thiết bị truyền thông Modbus prolinx

nhà máy xi măng HolcimLafarge

 

4302 5302