(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Cung cấp giải pháp thiết bị, nâng cấp hệ thống điều khiển HMI, hệ thống điều khiển cho cần cẩu nhà máy xi măng HolcimLafarge

Cung cấp giải pháp thiết bị, nâng cấp hệ thống điều khiển HMI, hệ thống điều khiển cho cần cẩu nhà máy xi măng HolcimLafarge