028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Nâng cấp màn hình HMI, hệ thống điều khiển cho cần cẩu nhà máy xi măng HolcimLafarge

DỰ ÁN

Nâng cấp màn hình HMI, hệ thống điều khiển cho cần cẩu

nhà máy xi măng HolcimLafarge

 

Hệ thống màn hình điều khiển giám sát HMI của hệ thống điều khiển cần cẩu xi măng Holcim bị hư hỏng, Nhà máy đã mời Quang Trung Hi-Tech tham gia và hoàn thành dự án cung cấp hệ thống HMI và lập trình lại hệ thống điều khiển.

Không phụ niềm tin từ khách hàng, Quang Trung Hi-Tech đã hoàn thành công việc kịp tiến độ với chất lượng làm hài lòng khách hàng.

nâng cấp hệ thống màn hình HMI schneider

1

Mr. Duong

nâng cấp hệ thống điều khiển cẩu