028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng, trạm nghiền xi măng

Dự án:

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng

trạm nghiền xi măng

 

Công ty QUANG TRUNG đã thực hiện thành công, bàn giao nhà máy vận hành dự án nâng cấp hệ thống điều khiển DCS cho nhà máy HolcimLafarge Việt Nam.

Hệ thống phần mềm DCS của nhà máy đã cũ, hệ thống máy tính đã sắp hỏng và hoạt động không còn ổn định. Công ty QUANG TRUNG đã cung cấp hệ thống máy tính mới, viết lại chương trình điều khiển để nâng cấp phần mềm.

Dự án Công ty QUANG TRUNG thực hiện nhà máy dừng máy chỉ 1 giờ đồng hồ khi chuyển sang hệ điều hành chương trình mới.

Hệ thống sau khi nâng cấp hoạt động rất tin cậy. Công ty QUANG TRUNG lại một lần nữa có được sự tín nhiệm của khách hàng.

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng Quang Trung Hi-Tech

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng Quang Trung Hi-Tech

Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS nhà máy xi măng Quang Trung Hi-Tech