(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Nâng cấp hệ thống điều khiển SCADA/DCS nhà máy xi măng, trạm nghiền xi măng

Nâng cấp hệ thống điều khiển SCADA/DCS nhà máy xi măng, trạm nghiền xi măng .

Nâng cấp hệ thống, chương trình PLC.