(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm – Lixil Vietnam No.2

Dự án số 2:

Nâng cấp hệ thống tự động hóa, hệ thống an toàn hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm

Nhà máy Lixil Vietnam

 

Công ty QUANG TRUNG đã thực hiện thành công dự án số 4, nâng cấp hệ thống điều khiển, hệ thống an toàn để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên vận hành của hệ thống gia nhiệt khuôn nhôm nhà máy Lixil Việt Nam – ở Khu công nghiệp Long Đức

Hệ thống gồm màn hình cảm ứng GOT mitsubishi và PLC dòng Q, tín hiệu I/O sử dụng CC-Link. Công ty QUANG TRUNG

dịch vụ tự động hóa 1 dịch vụ tự động hóa 2

Công ty QUANG TRUNG dịch vụ tự động hóa 3

Công ty QUANG TRUNG dịch vụ tự động hóa 4