028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản, thức ăn gia súc, nhà máy bia, sữa

Quang Trung Hitech cung cấp giải pháp tự động hóa trọng gói cho Nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản, thức ăn gia súc, nhà máy  bia, sữa

Giải pháp tự động hóa