(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy thép, luyện kim

Công ty QUANG TRUNG cung cấp giải pháp và dịch vụ tự động hóa cho Nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy thép, luyện kim, nhà máy nhôm

Công ty QUANG TRUNG