028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy thép, luyện kim

Công ty QUANG TRUNG cung cấp giải pháp và dịch vụ tự động hóa cho Nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy thép, luyện kim, nhà máy nhôm

Công ty QUANG TRUNG