(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Hệ thống triết rót định lượng thực phẩm sương sáo cho cơ sở sản xuất Sương Sáo Minh Đức TPHCM

Với niềm đam mê công nghệ, Công ty công nghệ cao Quang Trung đã nghiên cứu thi công hệ thống triết rót sương sáo đầu tiên tại Việt Nam cho cơ sở sản xuất Sương Sáo Minh Đưc tại TPHCM.

Đây là hệ thống triết rót sương sáo đầu tiên tại Việt Nam. Sau khi thi công, Quang Trung đã nhận ra đắc tính sương sáo rất đặc biệt so vơi các chất lỏng khác. 

  • Tất cả thiết bị được chọn theo tiêu chuẩn thực phẩm.
  • Hệ thống điều khiển bằng tủ PLC. 

Hệ thống mang tính chất dự án mẫu cho ngành thực phẩm của Quang Trung.  Hệ thống tuy nhỏ, nhưng đã thể hiện khả năng sáng tạo, dám nghĩ dám làm, không ngừng học hỏi của đội ngũ kỹ sư, kỹ sư công nghệ của Quang Trung. 

Quang Trung luôn thay đổi, sẵn sàng thay đổi, và luôn học hỏi sáng tạo cái mới.