(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 qt@quangtrungcorp.com

Thiết bị cảm biến quá trình

QUANG TRUNG HITECH  cung cấp tư vấn thiết bị điều khiển quá trình

Process Instrumentation

Process Instruments

Solid Flowmeter

Beltscales

Weight Feeder