4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Thiết bị cảm biến quá trình

QUANG TRUNG HITECH  cung cấp tư vấn thiết bị điều khiển quá trình

Process Instrumentation

Process Instruments

Solid Flowmeter

Beltscales

Weight Feeder