028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống cân băng tải tự động của Siemens cho tập đoàn Phonesack – Lào

DỰ ÁN

Cung cấp hệ thống cân băng tải tự động của Siemens

Tập đoàn Phonesack – Lào

Công ty QUANG TRUNG cung cấp hệ thống cân băng tải cho nhà máy khai thác vàng Phonesach Thái Lan bên Lào.

 Điều khiển hệ thống cân băng tải tự động Quang Trung Hi-Tech  Điều khiển hệ thống cân băng tải tự động Quang Trung Hi-Tech  Điều khiển hệ thống cân băng tải tự động Quang Trung Hi-Tech  Điều khiển hệ thống cân băng tải tự động Quang Trung Hi-Tech  Điều khiển hệ thống cân băng tải tự động Quang Trung Hi-Tech  Điều khiển hệ thống cân băng tải tự động Quang Trung Hi-Tech  Điều khiển hệ thống cân băng tải tự động Quang Trung Hi-Tech