(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ nhà máy khai thác vàng, Hệ thống cân băng tải cho tập đoàn Phonesack – Lào

Giải pháp công nghệ nhà máy khai thác vàng, Hệ thống cân băng tải cho tập đoàn Phonesack – Lào

 cung cấp thiết bị cân băng tải Siemens.

Xây dựng hệ thống SCADA, giải pháp công nghệ nhà máy.