(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ, Xây dựng hệ thống DCS SCADA cho hệ thống xử lý nước biển với tập đoàn ASAHI ở Algeria

Giải pháp công nghệ thiết bị, hệ thống tự động hóa nhà máy xử lý nước biển.

Giải pháp công nghệ thiết bị, hệ thống tự động hóa nhà máy xử lý nước biển. 

 – Cung cấp tư vấn thiết bị nhà máy nước.

– Cung cấp hệ thống tự động hóa SCADA/DCS trọn gói.

– Cung cấp nhân lực lắp đặt nhà máy.