028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Xây dựng hệ thống DCS SCADA cho hệ thống xử lý nước biển với tập đoàn ASAHI ở Algeria

DỰ ÁN:

Xây dựng hệ thống DCS SCADA cho hệ thống xử lý nước biển với tập đoàn ASAHI ở Algeria

 

Quang Trung Hitech đang thực hiện hệ thống điều khiển SCADA DCS cho một trong những nhà máy xử lý nước biển lớn nhất thế giới của tập đoàn Asahi ở Algeria. Hệ thống SCADA được sử dụng PLC quantum Schneider với tính năng dự phòng nóng redundancy và phần mềm Citect SCADA.

Hệ thống sử dụng Ethernet Remote kết nối loop dự phòng.

4 3 2 1

Quang Trung Hi-Tech lập trình theo quy trình công nghệ của tập đoàn Asahi Nhật Bản, một trong những công ty lớn nhất thế giớ về sản xuất membranes94

Lắp đặt hệ thống RO, màng lọc membranes, Hệ thống tủ điện điều khiển, tủ điện RIO (Remote IO)

68

Lập trình hệ thống DCS, SCADA và PLC.

Giao diện SCADA

Giao diện SCADA điều khiển

10

2 hệ thống SCADA 3