(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ, xây dựng lò hơi 30 MT/h, 32 Bar chạy Turbine 1.8 MW ở Gabon Châu Phi

Công ty CÔNG NGHỆ CAO QUANG TRUNG đã cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị lò hơi, hệ thống tự động hóa trọng gói (hệ thống điện điều khiển giám sát SCADA PLC) toàn bộ cho nhà máy.

  • Cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị công nghiệp cho lò hơi.
  • Thiết kế cung cấp hệ thống điện tự động hóa.
  • Cung cấp nhân lực tư vấn, giám sát lắp đặt nhà máy
  • Hướng dẫn vận hành, chìa khóa trao tay.