(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi 30 MT/h ở Nigeria.

DỰ ÁN

Hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho nồi hơi 30 MT/h

Nigeria – Châu Phi

Cung cấp tư vấn thiết bị công nghiệp lò hơi

Cung cấp van, bơm, thiết bị cảm biển nồi hơi

Tư vấn thiết kế hệ thống tự động hóa trọn gói.

Nâng cấp cải tiến lò hơi.