(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Hệ thống điều khiển SCADA DCS cho nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I – Thanh Hóa

DỰ ÁN

Hệ thống điều khiển SCADA DCS cho hệ thống xử lý nước thải, nước khử khoáng, nước thô

Nghi Sơn I – Thanh Hóa

 

Quang Trung Hi-Tech tham gia thực hiện hệ thống điều khiển SCADA cho hệ thống xử lý nước thải, nước cấp và nước khử khoáng của nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn I – tỉnh Thanh Hóa.

Mr. Trung- Quang Trung Hi-Tech

SCADA nhà máy xử lý nước thải

Chuyên gia Malaysia- Tanksolutions Malaysia

SCADA nhà máy xử lý nước thải

Giao diện SCADA

SCADA nhà máy xử lý nước thải

SCADA nhà máy xử lý nước thải

SCADA nhà máy xử lý nước thải

SCADA nhà máy xử lý nước thải

SCADA nhà máy xử lý nước thải

SCADA nhà máy xử lý nước thải