(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ, xây dựng hệ thống SCADA cho nhà máy nước, trạm bơm nước ở Malaysia.

Công ty Công nghệ cao Quang Trung cung cấp Giải pháp công nghệ, xây dựng hệ thống SCADA cho nhà máy nước, trạm bơm nước ở Malaysia.

  • Cung cấp hệ thống SCADA, hệ thống điều khiển PLC, tủ điều khiển.
  • Cung cấp nhân lực, thiết kế giám sát vận hành hệ thống, lắp đặt thiết bị.
  • Cung cấp thiết bị, cảm biến công nghiệp.