028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống SCADA cho nhà máy nước, trạm bơm nước ở Malaysia.

DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống SCADA cho nhà máy nước, trạm bơm nước ở

Matang Pagar – Malaysia

 

Công ty TNHH MTV công nghệ cao Quang Trung đã thực hiện hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho trạm bơm nước Matangpagar tại Malaysia.

hệ thống SCADA cho nhà máy nước Quang Trung Hi-Tech

Thiết bị bơm, van

hệ thống SCADA cho nhà máy nước Quang Trung Hi-Tech

hệ thống SCADA cho nhà máy nước Quang Trung Hi-Tech

Hệ thống SCADA được Quang Trung Hi-Tech thiết kế, lập trình

hệ thống SCADA cho nhà máy nước Quang Trung Hi-Tech

hệ thống SCADA cho nhà máy nước Quang Trung Hi-Tech

hệ thống SCADA cho nhà máy nước Quang Trung Hi-Tech

Hệ thống tủ điều khiển HMI

hệ thống SCADA cho nhà máy nước Quang Trung Hi-Tech