028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống SCADA/DCS cho nhà máy xử lý nước biển, hệ thống RO, xử lý nước mềm

Quang Trung Hitech cung cấp giải pháp và dịch vụ trọn gói hệ thống tự động hóa cho nhà máy xử lý nước biển, hệ thống nước RO, nước khử khoáng…