028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống SCADA/DCS nhà máy xi măng

Quang Trung Hitech cung cấp giải pháp, dịch vụ nâng cấp, bảo trì hệ thống SCADA/DCS nhà máy xi măng, trạm nghiền xi măng

Nhà máy xi măng

nha may xi mang