028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Hệ thống tự động hóa trọn gói nhà máy sản xuất hóa chất Mitani Nhật Bản- KCN Đại An

DỰ ÁN

Hệ thống tự động hóa trọn gói nhà máy sản xuất hóa chất Mitani Nhật Bản

KCN Đại An – Hải Dương

 

Quang Trung Hi-Tech đã thực hiện hệ thống tự động hóa trọn gói nhà máy sản xuất hóa chất Mitani Nhật Bản nằm ở KCN Đại An, tỉnh Hải Dương.

Hệ thống nhà máy được điều khiển bằng hệ thống HMI và PLC.

Quang Trung cùng với nhân viên lắp đặt thiết bị.

Công ty tự động hóa Quang Trung

Quang Trung lập trình và cài đặt hệ thống HMI, PLC

Công ty tự động hóa Quang Trung

Quang Trung cài đặt, căn chỉnh thiết bị cảm biến đo mức bể của hãng Endress Hauser.

Công ty tự động hóa Quang Trung