(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp tự động hóa nhà máy thạch cao

Quang Trung cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy sản xuất thạch cao.

  • Hệ thống SCADA/DCS trọn gói nhà máy.
  • Hệ thống tủ PLC.