(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp tự động hóa nhà máy thuốc lá

Cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy sản xuất thuốc là, dược phẩm. 

  • Hệ thống tủ điện điều khiển.
  • Hệ thống tự động hóa.
  • giải pháp tự động hóa