028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Tự động hóa SCADA DCS HMI PLC cho nhà máy nước trạm bơm nước.

Tự động hóa SCADA DCS HMI PLC cho nhà máy nước trạm bơm nước.