028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nhà máy luyện kim Nhôm Thép Tôn

Tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nhà máy luyện kim Nhôm Thép Tôn