(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ, tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nhà máy xử lý nước biển, nhà máy xử lý nước thải

Quang Trung cung cấp giải pháp công nghệ nhà máy xử lý nước: nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt, nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.

– Cung cấp vật tư thiết bị ngành nước.

– Cung cấp hệ thống tự động hóa SCADA DCS HMI PLC nhà máy xử lý nước biển, nhà máy xử lý nước thải

–  Cung cấp nhân lực, giám sát lắp đặt, lập trình thiết kế thi công nhà máy.