(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Giải pháp công nghệ, hệ thống cung cấp chất trợ Nghiền nhà máy xi măng INSEE CIAM Thái Lan

Giải pháp công nghệ, hệ thống cung cấp chất trợ Nghiền nhà máy xi măng INSEE CIAM Thái Lan

  • Cung cấp thiết bị lắp đặt thiết bị.

 – Xây dựng, mở rộng hệ thống DCS trên màn hình vận hành

  • Lập trình hệ thống PLC điều khiển bơm, van.