028.3886.8879 028.3887.8879 028.3886.8869
qt@quangtrunghitech.com
4 Nguyễn Đình Chiểu, Đakao
Q1, TP.HCM, VN

Xây dựng hệ thống tự động hóa, lò hơi 30MT/h, chạy tua bai 1.2 MW ở Congo Châu Phi