(028)38868879 (028)38878879
(028)38868869 HL:0888018801

Cung cấp giải pháp công nghệ, Xây dựng hệ thống tự động hóa, lò hơi 30MT/h, chạy tua bai 1.2 MW ở Congo Châu Phi

Giải pháp công nghệ, Hệ thống tự động hóa trọn gói nhà máy điện lò hơi ở Congo Châu Phi

Quang Trung cung cấp giải pháp công nghệ, Hệ thống tự động hóa trọn gói nhà máy điện lò hơi ở Congo Châu Phi

 cung cấp thiết bị công nghiệp, thiết bị trường, cảm biến.

 cung cấp đội ngũ nhân lực, lắp đặt vận hành nhà máy.

 cung cấp tư vấn dây chuyền công nghệ, hệ thống tự động hóa trọn gói.

 Hệ thống điện SCADA/DCS cho nhà máy vận hành tự động hóa hoàn toàn.